Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nhận dạng các chuyển động và bất thường xảy ra ngay tại nhà để tự điều chỉnh và kịp thời gửi thông báo tới bạn

  • Kết nối cảm biến cửa với thiết bị thông minh khác để khi cửa mở chúng sẽ tự hoạt động
  • Kết nối cảm biến chuyển động với đèn, để khi di chuyển đèn sẽ tự sáng hoặc tắt